Финансиски услуги

  • Се што очекувате од водечка фирма во областа на финансиски услуги, даноци и сметководството; Сигурност, Пристапност, Проактивност.

  • ОДЛИЧНИТЕ ЛУЃЕ СЕ ОСНОВАТА НА НАШИОТ БИЗНИС ! НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕНИ ЗА РАЗГОВОР СО ВАС !


Како и за секоја друга услуга која ја користите во вашиот бизнис,  треба повремено да ги ревидирате сметководствени услуги и да си ги поставите следните прашања:

  • Дали нивото на моменталната услуга е задоволително?
  • Дали услугата вреди за парите?
  • Можеби недостига стручен кадар кој може да придонесе во намалување на давачки по основ на даноци?
  • Дали нашиот сметководител навистина ги разбира нашите потреби и визија за иднината?
  • Дали би можел да добија подобра услуга за моите потреби ?
  • Дали нашиот бизнис ги надрасна можностите на нашето сметководство?

Доколу се одлучите за промена на вашето сметководство, слободно побарајте помош и ние ќе ги превземеме сите потребни активности за промената да помине неосетно за вас.

Пополнете го формуларот со кратки информации и ние во најкраток рок ке ве контактираме со потребните информации.

Наш генерален пристап е да одржуваме постојано познавање на моменталните и на планираните активности на нашите клиенти. Сите наши клиенти имаат постојан пристап до нашите телефони и email адреси, со што им омозвожуваме брз пристап до професионални консултации, потребни информации или брзи совети.

Не се натпрeваруваме со конкуренцијата со цени, туку даваме важност на ценовната структура да биде транспарентна и истата да биде рефлексија на вредноста. Немаме скриени трошоци и не бараме дополнителни надоместоци освен во случаи каде истото е договорено со нашите клиенти.

Обезбедуваме услуга која ги надминува и договорните обврски. Нашите консултанти се фокусираат на бизнис процесите на нашите клиенти, ги разбираат предизвиците со кои се соочуваат и обезбедуваат совети и предлози за подобрување на постојните бизнис практики.

Поставуваме највисоки стандарди во сите аспекти на бизнисот, од мали административни задачи и одговорности, до сложени поставувања на бизнис процеси и процедури.

Разгледајте ги нашите пакети на услуги.

Како професионална консултантска куќа, за нашите клиенти обезбедуваме јасни и недвосмислени даночни совети и консултации, со кои нивното работење е секогаш во склад со позитивните законски прописи.