Финансиски услуги

  • Се што очекувате од водечка фирма во областа на финансиски услуги, даноци и сметководството; Сигурност, Пристапност, Проактивност.

  • ОДЛИЧНИТЕ ЛУЃЕ СЕ ОСНОВАТА НА НАШИОТ БИЗНИС ! НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕНИ ЗА РАЗГОВОР СО ВАС !


БИЗНИС ПЛАН

Скоро сите бизнис експерти се сложуваат во една работа: важноста за драфтирање на бизнис план.

Бизнис планот е холистичка анализа на компанијата, опкружувањето во кое функционира, како и насочувач кон постигнување на успех, базиран на постоечките ресурси на компанијата.

Бизнис планирањето е есенцијален елемент во водењето на секој бизнис. Постојат повеќе причини за постоење на Бизнис план во една компанија:

  • Планирање за иднината на компанијата
  • Планирање на развој на бизнисот
  • Фокусирање и посветување на клучните елементи за развој
  • Управување со парични текови
  • Проценка на вредноста на бизнисот