Финансиски услуги

  • РАЗЛИЧНА ПЕРСПЕКТИВА – ПОШИРОК ПОГЛЕД. КОМПЛЕТНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ВАШАТА КОМПАНИЈА

  • АМПЛУС - ФИНАНСИСКИ ПАРТНЕР НА ПАТОТ КОН ВРВОТ !

  • ПОСТАВЕТЕ НИЗА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ ВО ВАШИОТ БИЗНИС... Вистинската информација е основен предуслов за напредок на Вашиот бизнис. Мерните точки се вистинска слика за вашиот развој.

  • ФИНАНСИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ Е НЕРАСКИНЛИВ ДЕЛ И ВАЖНА АЛКА ЗА УСПЕШЕН РАЗВОЈ НА ВАШИОТ БИЗНИС.


Со цел да бидеме во можност да ви дадеме оквирна цена за вашата потреба, Ве молиме да ги пополните полињата во формуларот подолу.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ / За Вас, Вашето претпријатие


Одберете една или повеќе услуги за кои сте заинтересирани:


Контакт податоци


captcha

Наш генерален пристап е да одржуваме постојано познавање на моменталните и на планираните активности на нашите клиенти. Сите наши клиенти имаат постојан пристап до нашите телефони и email адреси, со што им омозвожуваме брз пристап до професионални консултации, потребни информации или брзи совети.

Не се натпрeваруваме со конкуренцијата со цени, туку даваме важност на ценовната структура да биде транспарентна и истата да биде рефлексија на вредноста. Немаме скриени трошоци и не бараме дополнителни надоместоци освен во случаи каде истото е договорено со нашите клиенти.

Обезбедуваме услуга која ги надминува и договорните обврски. Нашите консултанти се фокусираат на бизнис процесите на нашите клиенти, ги разбираат предизвиците со кои се соочуваат и обезбедуваат совети и предлози за подобрување на постојните бизнис практики.

Поставуваме највисоки стандарди во сите аспекти на бизнисот, од мали административни задачи и одговорности, до сложени поставувања на бизнис процеси и процедури.

Разгледајте ги нашите пакети на услуги.

Како професионална консултантска куќа, за нашите клиенти обезбедуваме јасни и недвосмислени даночни совети и консултации, со кои нивното работење е секогаш во склад со позитивните законски прописи.