Финансиски услуги

  • Се што очекувате од водечка фирма во областа на финансиски услуги, даноци и сметководството; Сигурност, Пристапност, Проактивност.

  • ОДЛИЧНИТЕ ЛУЃЕ СЕ ОСНОВАТА НА НАШИОТ БИЗНИС ! НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕНИ ЗА РАЗГОВОР СО ВАС !


ОБУКА НА ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР

АМПЛУС обезбедува in house обука за своите клиенти. Обуката опфаќа теми од:

  • финансиска администрација
  • финансиски менаџмент
  • основи на сметководство 
  • напредно сметководство
  • финансиски анализи
  • др.

Обуките се наменети за да се подобрат внатрешните процеси на компаниите, да се постават процедури и стандарди ви финансиското работење, да се зголеми стручниот капацитет на кадарот како и да се постави начин на соработка со АМПЛУС преку кој ќе се исполнат очекувањата и потребите на клиентот.