Финансиски услуги

START UP - Препорачан за фирми кои започнуваат со бизнис.

BASIC - Препорачан за оперативни фирми со класификација на мали претпријатија.

GROWTH - Препорачан за оперативни фирми во развој со потреба од редовна обработка на податоци и можност за нивна постјана достапност до клиентот.   

TOTAL - За средни и големи фирми кои имаат потреба од постојано финансиско евидентирање и потреба од секојдненва достапност до финансиските податоци преку синхронизирани софтверски модули. 

Побарајте подетални информации и цена за вашите потреби.
Ве молиме пополнете го формуларот и ние ќе ве контактираме во најкус можен рок.

Напомена: Цената која ќе ја добиете е оквирна и истата се усогласува по првично одржан краток состанок на кој ќе се дефинираат Вашите потреби.

Со цел да бидеме во можност да ви дадеме оквирна цена за вашата потреба, Ве молиме да ги пополните полињата во формуларот подолу.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ / За Вас, Вашето претпријатие


Одберете една или повеќе услуги за кои сте заинтересирани:


Контакт податоци


captcha

Препорачан за фирми кои започнуваат со бизнис. 

STARTUP UP-BASIC

 • Отворање на фирма
 • Административна поддршка во период од 3 месеци за поставување на неопходни административни процедури  на фирмата
 • Сметководствено евидентирање (концепт на обработка на документација на две недели)
 • Редовни месечни известувања (е-mailing system) за законска регулатива и обврски

STARTUP UP-PLUS

 • (START UP BASIC)
 • Поставување на сметководствен процес и процедури
 • Менаџмент PNL извештај
 • Даночен  и бизнис консалтинг (телефонски, електронски)
 
 

Препорачан за оперативни фирми со класификација на мали претпријатија

 • Сметководствено евидентирање (концепт на обработка на документација на две недели)
 • Редовни месечни известувања (е-mailing system) за законска регулатива и обврски
 • Даночен  и бизнис консалтинг (телефонски, електронски)
 • Месечни манаџмент PNL извештаи

Препорачан за оперативни фирми во развој со потреба од редовна обработка на податоци и можност за нивна постојана достапност до клиентот. Пакетот предвидува можност за електронска комуникација на софтверски модули со автоматска синхронизација со клиентот и автоматска обработка на податоци.

 • BASIC ПАКЕT
 • Сметководствено евидентирање со можност за електронско превземање на податоци (концепт на неделна обработка на податоци)
 • Административна поддршка
 • Даночен и бизнис консалтинг (телефонски, електронски)
 • Месечни PNL Извештаи (македонски / англиски)

За средни и големи фирми кои имаат потреба од постојано финансиско евидентирање и потреба од секојдневна достапност до финансиките податоци преку синхронизирани финансиски софтверски модули. 

 • GROWTH ПАКЕТ
 • Сметководствено евидентирање со електронско превземање на податоци (концепт на дневна/неделна обработка на податоци)
 • Даночен и бизнис консалтинг
 • Месечни PNL Извештаи (македонски / англиски
 • Наменски месечни извештаи (македноски / англиски)