Финансиски услуги

За средни и големи фирми кои имаат потреба од постојано финансиско евидентирање и потреба од секојдневна достапност до финансиките податоци преку синхронизирани финансиски софтверски модули. 

  • GROWTH ПАКЕТ
  • Сметководствено евидентирање со електронско превземање на податоци (концепт на дневна/неделна обработка на податоци)
  • Даночен и бизнис консалтинг
  • Месечни PNL Извештаи (македонски / англиски
  • Наменски месечни извештаи (македноски / англиски)