Финансиски услуги

  • Се што очекувате од водечка фирма во областа на финансиски услуги, даноци и сметководството; Сигурност, Пристапност, Проактивност.

  • ОДЛИЧНИТЕ ЛУЃЕ СЕ ОСНОВАТА НА НАШИОТ БИЗНИС ! НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕНИ ЗА РАЗГОВОР СО ВАС !


ПОСТАВУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСИСКИ И  СМЕКТОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ

Зошто во секој бизнис треба да постојат Политики и Процедури?

Добро поставени и однапред обмислени процедури штедат време и средства на секоја компанија. Постоењето на документирани процедури истотака значи и постигнување на подобра цена на услугата или производот на секоја компанија. Политиките и процедурите истотака значат минимизирање на конфликтите помеѓу вработените, клиентите и добавувачите.

Кои финансиски процедури треба да ги има секоја компанија?

  • Авторизации за извршување на специфични работни обврски
  • Управување со благајна
  • Работа со банки
  • Процедура за набавки
  • Процедура за наплата на побарувања