Финансиски услуги

  • Се што очекувате од водечка фирма во областа на финансиски услуги, даноци и сметководството; Сигурност, Пристапност, Проактивност.

  • ОДЛИЧНИТЕ ЛУЃЕ СЕ ОСНОВАТА НА НАШИОТ БИЗНИС ! НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕНИ ЗА РАЗГОВОР СО ВАС !


ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

Трендот Пресметката на Платата да се одвива надвор од фирмата дури и истата да има внатрешно сметководство не е случаен. 

Пресметката на платата може да биде оптеретувачка работа и да одзема доста време и енергија на компанијата. Поради бројните можности за пресметка на истата, компаниите не секогаш се свесни за можностите и притоа не ги користат сите законски можности во оваа област. 

Дополнително, пресметката на плата за скоро сите компании е доверлва и осетлива информација и истата треба да биде достапна до одреден број на луѓе, што не секогаш е изводливо во услови кога истата се пресметува во рамки на компанијата. 

Затоа ослободете се од непотребната администрација која ви одзема време и добијте професионална услуга која вклучува:

  • Посебно доделено контакт  лице 
  • Подготовка на плата со пропратна администрација
  • Совети за законската легислатива (боледувања, одмори, работно време,  договори за вработување и сл.)