Финансиски услуги

Со текот на годините развивме значајна експертиза за различни сектори и индустрии, со цел да ги задоволиме високите барања на нашите клиенти.

Сите бизнис сектори имаат свои специфични сметководствени потреби кои мора да бидат поставувани и следени од искусни професионалци кои ќе осигураат стабилна и успешна иднина за компаниите. Нашиот тим работи заедно, користејки интегриран пристап со цел да се задоволат сите потреби на нашите клиенти.

 

Наша експертиза

Покрај останатите бизнис сектори, поседуваме особена експертиза за:

 • ITСектор
 • Градежништво
 • Производство
 • Консалтинг
 • Непрофитни организации и здруженија
 • Малопродажба и големопродажба
 • Адвокати
 • Храна и пијалоци
 • Едукација
 • Животна средина
 • Недвижности