Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Сметководствена услуга

Барате нова сметководствена услуга?

Како и за секоја друга услуга која ја користите во вашиот бизнис, треба повремено да ги ревидирате сметководствени услуги и да си ги поставите следните прашања:

  • Дали нивото на моменталната услуга е задоволително?
  • Дали услугата вреди за парите?
  • Можеби недостига стручен кадар кој може да придонесе во намалување на давачки по основ на даноци?
  • Дали нашиот сметководител навистина ги разбира нашите потреби и визија за иднината?
  • Дали би можел да добија подобра услуга за моите потреби ?
  • Дали нашиот бизнис ги надрасна можностите на нашето сметководство?
Сметководствена услуга
Сметководствена услуга
Сметководствена услуга

Сигурност, Пристапност, Проактивност.

Доколку се одлучите за промена на вашето сметководство, слободно побарајте помош и ние ќе ги превземеме сите потребни активности за промената да помине неосетно за вас.

Пополнете го формуларот со кратки информации и ние во најкраток рок ке ве контактираме со потребните информации.

Побарај понуда
Вистински начин за избор на надворешно сметководство и финансиски услуги.

Вистински начин за избор на надворешно сметководство и финансиски услуги.

Со релативно високи трошоци за скап финансиски кадар како и трошоци за лиценци, овластувања и сертификати, сметководството и финансиските позиции може да бидат големо финансиско оптоварување за компанијата.

Од овие причини како и поради прашањата за точност, непристрасност и крајна одговорност за финансиската работа на компанијата, outsourcing-ot, или надворешното сметководство е пракса во компаниите со модерен менаџмент.

АМПЛУС овозможува целосно или делумно согласно потребите на клиентот, можност за outsourcing на финансиски услуги и сметководство.

Зошто надворешни финансиски услуги и сметководство?

• Фокус на бизнисот на компанијата
• Компанијата може да расте без дополнителен трошок за нов кадар
• Обезбедување на континуитет на бизнисот со јасно дефинирани процеси и процедури кои можеби претходно не биле земени во предвид
• Обезбедување на стабилни трошоци за услуга која е однапред договорена и лесно планирање на буџет
• Пристап до професиионални совети и услуги
• Намалување на трошоци за вработени. Високо стручен кадар е достамен по многу помал трошок.
• Постојана усогласеност со законска регулатива

Побарај понуда