Финансиски услуги

БИЗНИСОТ НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА!!!

ПОТРЕБНИ ВИ СЕ ИНФОРМАЦИИ ВЕДНАШ??

ВИ ТРЕБА СТРУЧЕН СОВЕТ??

Пакетот BUSINESS Consultant  е решение за вас.

Целосен и постојан 24/7 пристап до Даночни и бизнис консултации / информации

АМПЛУС Ви омозвожува постојана достапност до потребните консултации за ВАШИОТ БИЗНИС.  

Услугата се однесува на консултации од областа на даноците и целокупното бизнис работење во РМ и меѓународна соработка и вклучува:

  • телефонска консултација,
  • email консултации,
  • консултации со закажан состанок.

Услугата овозможува добивање на брза и точна информација со цел задоволување на потребите и сигурниста на вашите бизнис потези.

Пакетот BUSINESS Consultant moже да биде вклучен во цената на месечниот паушал за нашите клиенти или може да се добие како посебна услуга.

 

за Претплата за 1 година следува 10% попуст + редовни информации
преку е-
mailing системот на АМПЛУС

ПОБАРАЈ ПОНУДА за  Пакетот BUSINESS Consultant