Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Услуга

Селекција и избор на финансиски кадар

Ви помагаме да го составите вашиот тим!! Изборот на вистински кадар секогаш се покажува за клучен потег на секоја компанија.

Тимот на АМПЛУС може да ви помогне при изборот на вашиот финансиски кадар: 

  • финансиски асистент
  • помошник сметководител
  • сметководител
  • финансиски менаџер 
  • финансиски директор
Селекција и избор на финансиски кадар

Процесот на селекција на кандидатите и експертскиот тим на АМПЛУС ќе Ви омозвожат да го добите вистинскиот човек за вас. 

Услугата вклучува:

  • огласување на потребната позиција согласно потребите за истата
  • процес на селекција со 2 интервјуа
  • тестирање на кандидатите
  • предлог до клиентот до 3 потенцијални кандидати за бараната позиција со евалуација за истите.