Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје
Добро поставени и однапред обмислени процедури штедат време и средства на секоја компанија. Поставување на административни, финансиски и сметководствени процедури | Амплус

Услуга

Поставување на административни, финансиски и сметководствени процедури

Зошто во секој бизнис треба да постојат Политики и Процедури?

Добро поставени и однапред обмислени процедури штедат време и средства на секоја компанија.

Поставување на административни, финансиски и сметководствени процедури

Постоењето на сметководствени и административни процедури истотака значи и постигнување на подобра цена на услугата или производот на секоја компанија. Политиките и процедурите истотака значат минимизирање на конфликтите помеѓу вработените, клиентите и добавувачите.

Кои финансиски процедури треба да ги има секоја компанија?

  • Авторизации за извршување на специфични работни обврски
  • Управување со благајна
  • Работа со банки
  • Процедура за набавки
  • Процедура за наплата на побарувања